Erdélyi jogászok. Jogászportrék I.

A kötetben tizenöt jogász rövid élettörténete található. Ezek a történetek jelzik Erdély és az erdélyi jogászok rendkívüli sokszínűségét. A bemutatott életutak egy része az emberiesség, hősiesség, szakmaiság példájával szolgálhat. Azonban nem lenne teljes és igaz a felvázolt kép, ha csak ilyen portrékat tartalmazna a könyv. Egyes szereplői sokkal összetettebb megítélést követelnek meg: tetteikben és életükben vitatható elemek is előfordultak. A kötet ettől válik igazzá, hitelessé.

A teljes könyv letölthető a borítófotóra kattintva.

Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár 2020 – ISBN: 978-606-9061-24-4

A kötet megjelenését Magyarország Igazságügyi Minsztériuma támogatta.