Magyar polgári jog és általános magánjog

Könyvek, monográfiák, egyetemi tankönyvek

  1. Emőd Veress (ed.): Contract Law in East Central Europe, Central European Academic Publishing, Miskolc-Budapest, 2022, ISBN: 978-615-6474-10-0; 978-615-6474-11-7 (eBook), DOI
  2. A szindikátusi szerződés, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet – Hvg-Orac Könyvkiadó, Budapest, 2020 Könyvrészlet
  3. A részvény mint értékpapír, Hvg-Orac, Budapest, 2019

Könyvfejezetek

  1. Gondolatok a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetéséről, in Menyhárd Attila, Landi Balázs (szerk.): Lábady Tamás emlékkönyv, Wolters Kluwer, Budapest, 2019, 307-324

Tanulmányok

  1. Megjegyzések Szászy Istvánról, a magánjog általános részéről és az összehasonlító jog szerepéről, Jogtudományi Közlöny, 2021/2, 49-55
  2. A részvénytársaság határozatképtelen közgyűlésének megismétlése a magyar és az összehasonlító jogban, Gazdaság és Jog, 2020/5, 5-10
  3. Kontraktuális felelősség a magyar és a román polgári jogban, Magyar Jog, 2020/5, 288-296 (társszerző: Menyhárd Attila)
  4. A közös európai adásvételi jog megalkotásának a kudarca (2011–2015), Korunk, 2020/3, 59-66
  5. Report from Hungary: Is It Possible to Issue Bearer Shares in Hungary? Remarks on Mandatory and Default Rules in Hungarian Company Law, European Company Law, 2019/3, 95-100
  6. Megjegyzések a korlátolt felelősségű társaságok üzletrészének forgalmáról, Jogtudományi Közlöny, 2019/3, 119-125