Román polgári jog

Könyvek, monográfiák, egyetemi tankönyvek/Cărți, monografii, cursuri universitare

 1. Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 5. kiadás, Forum Iuris, Kolozsvár, 2023 (munka alatt)
 2. Román polgári jog. Általános rész, 6. kiadás, Forum Iuris, Kolozsvár, 2021
 3. Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 4. kiadás, Forum Iuris, Kolozsvár, 2021, ISBN: 978-606-9061-30-5
 4. Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile [Polgári jog. Öröklési jog. Ingyenes juttatások], București, C.H. Beck, 2020, 172 p. ISBN: 9786061809837 (coautor: János Székely)
 5. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția 5 [Polgári jog. A kötelmek általános elmélete. 5. kiadás], București, C.H. Beck, 2020, 448 p. ISBN: 9786061809769
 6. Román polgári jog. Öröklési jog és az ingyenes juttatások joga. Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, 275 p. ISBN: 9786069061213 (társszerző: Székely János)
 7. Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 3. kiadás, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020, ISBN: 9786069061084

Könyvfejezetek/Capitole de cărți

 1. Consimțământul la încheierea contractului de vânzare [Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló akaratnyilatkozat], in Veress Emőd; Székely János; Fegyveresi Zsolt; Bartis Előd; Pál Előd: Contracte speciale. Curs selectiv pentru licență [Szerződéstan], Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2020, 43-65.
 2. Contractul de antrepriză [A vállalkozási szerződés], in Veress Emőd; Székely János; Fegyveresi Zsolt; Bartis Előd; Pál Előd: Contracte speciale. Curs selectiv pentru licență [Szerződéstan], Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2020, 237-268.

Tanulmányok/Articole

 1. A végrendelet fogalma, alaki szabályozása és egyes joghatásai a román öröklési jog rendszerében, Közjegyzők Közlönye, 2020/3 (társszerző: Székely János)
 2. A kezességi szerződés szabályozása a román Polgári törvénykönyv rendszerében, Erdélyi Jogélet, 2020/1